# زلزله

بیـست تصویر خیره کننـده ماهـواره ای از مناظر زمیـن

بیـست تصویر خیرهکننـده ماهـوارهای از مناظر زمیـن زمین، تنها خانه‌ی عزیز ماست. تمام عشق‌ها، خاطرات، لبخندها، اشک‌ها، خشم‌ها و امیدهایمان در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید