توصیه های ایمنی در برابر زلزله...

_ با شرکت در کلاسهای حلال احمر کمک های اولیه را بیاموزید.

_ نقاط ضعف منزل خود را شناسایی کرده و انها را رفع کنید.

_ نقاط امن منزل را به اعضای خانواده معرفی کنید.

_ نحوه ی پناه گیری را به اعضای خانواده اموزش دهید.

_ راه های خروج اضطراری را به اعضای خانواده نشان دهید.

_ میزمطالعه و مبلمان را از پنجره دور کنید.

_ لامپ های مهتابی را با حفاظ ایمن کنید.

_ جعبه ی کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی را تهیه کرده و نحوه ی استفاده ی ان را به اعضای خانواده اموزش دهید.

_ برای هریک از اعضای خانواده کارت شناسایی تهیه کنید تا
همیشه همراهشان باشد.

 

 

ب:توصیه های ایمنی در هنگام زلزله

_خونسردی و ارامش خود را حفظ کنید.

_ از اسانسور استفتده نکنید.

_ به زیر میز رفته و پایه های میز را بگیرید تا از ریزش آوار
بر سرتان جلوگیری شود.

_ در چهار چوب در،گوشه های اتاق و زیر ستون های اصلی می
توانید پناه بگیرید.

_ در راه پله با دو دست سر را گرفته،بنشینید و خود رابه یک
سمت پله بکشانید و از بلا یا پایین رفتن بپرهیزید.

_ از قفسه ها فاصله بگیرید.

توجه: در هنگام زلزله در صورتی از جای خود حرکت کنید که
اطمینان داشته باشید که حداکثر ظرف 10 ثانیه به مکان ان خواهید رسید.در غیر این صورت در نزدیک ترین مکانی که امنیت نسبی دارد پناه بگیرید.در تمام حالات اگر نزدیک به در خروجی همکف هستید با احتیاط خارج شده وبه فضای باز و مکان امن بروید و مراقب اشیا پرتابی از ساختمان ها باشید. و در تمام حالات تا اتمام لرزش ها در جای خود ثابت بمانید و پس از ان ضمن اطنینان از سلامتی خود با احتیاط از محیط خارج شوید و به مکان امن بروید.

ج:توصیه های ایمنی بعد از زلزله

_ اعضای خانواده که زیر آوار نمانده اند را پیدا کردهو از
سلامتی انان اطمینان حاصل کنید.

_ در صورت اسیب دیدگی جزیی به کمک دیگران خود را سرپایی
مداوا کرده و به کمک سایرین بشتابید.

_ مجرهین را با احتیاط تکان دهید.

_ از تجمع در اطراف مجروهین بپرهیزید

_ به نیروهای انتظامی و حلال احمر کمک کنید.

_ از وارد شدن به محل های نیمه تخریب بپرهیزید.

_ فلکه ی گاز را در صورت امکان قطع کنید.

_ مراقب پس لرزه ها باشید.

_ فقط در موارد ضروری از تلفن استفاده کنید.

_ جهت روشنایی فقط از چراغ قوه استفاده کنید.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید