زلزله چیست؟؟؟؟؟؟؟

مقیاس های کوچک تر، رشته کوه های اصلی در هر منطقه می توانند ،مؤید وجود شکستگی در بخش زیرین ان ها باشند . براساس نظریه  (تکتونیک صفحه ای)، به وجود آمدن کوهها از برخورد لبه های دو صفحه از صفحات پوسته زمین ناشی است. وبازهم در مقیاسی کوچک تر، در هر منطقه از زمین می توان انتظار وجود گسل ، شکستگی یا درز را در پوسته زمین داشته باشیم که در اعماق متفاوت به وجود آمده ان،مگر آن که مطالعات علمی معتبر خلاف آن را ثابت کرده باشند .

 

بنابراین در همه جای کره زمین ، امکان وقوع زلزله وجود دارد ، اما این امکان در
محل شکستگی ها و گسل های موجود بیشتر است . بر این مبنا اگر بخواهیم انتشار
جغرافیایی زلزله ها را در دنیا به طور مشخص بیان کنیم ، به این ترتیب خواهد بود :

1 – کمربند اطراف اقیانوس آرام که 80 درصد از انرژی آزاد شده و 68 درصد از زلزله
های دنیا در این کمربند مشاهده می شوند . این کمربند بر دایره آتش یا محل وقوع
آتشفشان های فعال و نیمه فعال دنیا تطبیق دارد .

 

2 – منطقه بین مدیترانه تا جزایر ساندی در اقیانوس آرام که 21 درصد زمین لرزه
های جهان در آن به وقوع می پیوندد .

 

3 – سایر مناطق شامل اقیانوس منجمد شمالی ، اقیانوس اطلس ، اقیانوس هند غربی و
آفریقای شرقی که 11 درصد زمین لرزه ها را بروز می دهد .

/ 0 نظر / 14 بازدید