بهمن

هرسال در سرار جهان بیش از یک میلیون بهمن اتفاق می افتد بهمن رخدادی طبیعی درکوهستان است در کوه های ایران نیز این روند ادامه دارد و در فصل های بهار و زمستان شاهد  وجود بهمن هستیم. حال باید دانست که چگونه بهمن رخ میدهد بهمن با حر کت توده های برف برروی شیب زمانی که حالت ناپایداری رروی شیب وجود دارد و با تحریک یک عامل خارجی مانند وزن برف تازه باریده ایجاد میشود .وقوع  بهمن تابع شرایط محیطی مثلا بستربرف شدت و جهت برف میزان برف تازه عدم اتصال کریستال های برف تازه باریده به برف قدیمی گرم شدن در طول زمین شیب نامناسب و غیره.... است با حضور این عوامل در کنار یکدیگر وجود بهمن شدید احتمال دارد. انواع بهمن

بهمن پودری و بهمن قالبی

بهمن پودری توده ای از برف است که کریستا های ان بهم نچسبیده این بهمن بیشتر در هنگام طوفان یا بلافاصله بعد از ان ایجاد میشود این بهمند شکلی شبیه ^ را برروی شیب ایجاد میکند.

 

اما برف قالبی با شکست توده ای از برف بهم پیوسته روی یه لایه برف ضعیف قبلی ایجاد میشود وجود یک خط مشخص در بالاترین بخش بهمن تاج بهمن ساده ترین راه شناخت این نوع بهمن استعکی بهمن پودری

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید