جـغرافیـای کشور مستـقلی بنام

جـغرافیـای کشور مستـقلی بنام
قـلـب


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

قلب کشور بزرگ
مستقلی است در طرف چپ قارّه سینه انسان !

قلب، محدود است از طرف شمال به
دریای محبّت و از طرف جنوب به کشور غم، از طرف مشرق به دریاچه دوستی و از طرف مغرب
به صحرای عاطفه !

پایتخت قلب، "عشق آباد" است که شهری است بزرگ، پرجمعیت و
آباد !

ایالات عمده آن چهار است: محبّت، نفرت، احساس و امیال
!

شهرهای بزرگ و مهمّ قلب عبارتند از : مودّت، خصومت، یأس، هوس، بغض و حسد
!

دماغه امید در دریای محبت، پیشرفتگی خاص پیدا کرده است !

جزایر
شوخی و جفا از متعلّقات این کشور است !

رودهای بزرگ و پرآبی چون شادی و
اندوه، بیشتر سرزمینهای این کشور پهناور را مشروب میسازند !

از کوههای مهم
آن می توان: معرفت، نیکی، بدی و احسان را نام برد. قله مرتفع: گذشت و ایثار از تمام
نقاط کشور قابل رؤیت است. در جای جای این کوههای سر به فلک کشیده، غارهایی به نام
اسرار وجود دارد که تاکنون پای کسی به عمق و انتهای آن نرسیده است !

نظام
اقتصادی این کشور از تبادل و تهاتر عهد و پیمان و درستی و نادرستی تأمین می گردد
!

قسمت عمده سرزمینهای شمال و شرق این کشور را جنگلهای انبوه تزویر و شک و
تردید پوشانیده است !

میزان بارندگی در شهرهای جنوبی و غربی به ویژه در
دشتهای اندوه و درد بیشتر از سایر نقاط است !

بیشتر ساکنان این شهرها اغلب
درخت دوستی می کارند و میوه آرزو برداشت می کنند !

مردم این سرزمین معمولا
از راه کیفر و پاداش امرار معاش میکنند !

تفرجگاههای بسیاری تحت عنوان صفا و
وفا در نقاط مختلف بیشتر شهرهای قلب ساخته شده که در واقع سرمایه معنوی و جاذبه های
توریستی آن را تشکیل می دهند !

نقاط ناشناخته و مجهول بسیاری در گوشه و کنار
این کشور پهناور و کهنسال وجود دارد که تاکنون نامکشوف و غیر قابل دسترس باقی مانده
و دانشمندان قلب شناس، شب و روز سرگرم مطالعه در مورد این موضوع می باشند
!

این کشور کاملا در منطقه زلزله خیز واقع شده و گسل های بزرگ و وحشتناکی در
سراسر این کشور موجب تکانها و لرزشهای سهمگین می شوند که هستی مردم را هر آن تهدید
می کند !

می توان گفت که سرزمین قلب دائماً در حال تکان خوردن و حرکت است و
در شبانه روز لحظه ای آرام و قرار ندارد. البته وجود چندین کوه آتشفشان فعّال به
نامهای: احساسات و عواطف و کینه و انتقام، ترس و هراس سکنه شهرهای این کشور زلزله
خیز را چند برابر کرده است و آتش و دود و خاکستر پیوسته از آنها متصاعد است
!

چنانکه گذشته، قلب کشور ناشناخته و نامکشوفی است که بیشتر نقاط آن بکر و
دست نیافتنی باقی مانده است. امید می رود که بشر روزی بتواند به اعماق جنگلهای
متراکم و غارهای تاریک و گوشه و کنارهای مجهول آن دست پیدا کند !

 


 

به امید آن روز !


اندکی صبر کنید تا بتپد ...

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


با تشکر از ارسال : خانم الهام ملکی

منبع:persian-star.org


 

/ 0 نظر / 8 بازدید