کاربرد تکنـولوژی سبـز

تـالار شهر جدیـد در سئول و کاربرد تکنـولوژی سبـز


 کرۀ جنوبی، یکی از بزرگ ترین مصرف کننده ها و وارد کنندگان انرژی در جهان است. هم اکنون ۲۳ نیروگاه هسته ای در کرۀ جنوبی وجود دارد و دولت آن کشور در نظر دارد طی دهۀ پیش رو در پاسخ به نیازهای فزاینده به انرژی در آن کشور ۹ نیروگاه هسته ای دیگر هم بسازد. این نیروگاه ها کلید اصلی معبر منتهی به تأمین امنیت برای انرژی لازم در کرۀ جنوبی تلقی میشوند. اما اولیای امور در برخی از شهرهای کره جنوبی بر توجه به انرژی تبدیل پذیر و "تکنولوژی سبز" تأکید دارند.

بطوریکه تالار شهر جدید در سئول پایتخت کرۀ جنوبی که به تازگی با طراحی مدرن بازسازی شده، با استفاده از تکنولوژی سبز ساخته شده است. ظاهرا روی پشت بام این بنا، بیش از یک هزار لته خورشیدی نصب شده که برق و حرارت مورد نیاز و گرم کنندۀ آب این بنای شیشه ای را تأمین می کند.

کوک جونگ یان، رئیس بخش انرژی تالار شهر سئول میگوید لته های خورشیدی ۲۸ درصد کل انرژی مورد نیاز بنا را تأمین می کند، اما امید او وجود امکان بهره وری بیشتر از انرژی خورشیدی است: "ما می خواهیم بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در انرژی قابل بازیافت تشویق کنیم. ما میتوانیم نشان دهیم چگونه انرژی خورشیدی در بنای تالار شهر مورد استفاده قرار گرفته و امیدوار باشیم حاصل اجرای این طرح الگوی مشوّق آنها شود."

منابع طبیعی کرۀ جنوبی محدود است. بانک جهانی تخمین می زند ۸۲ درصد کل انرژی مورد نیاز کرۀ جنوبی وارداتی است و بخش عمده آن از مصرف ذغال سنگ و نفت حاصل میشود. هدف گرایش به توسعۀ تکنولوژی سبز در کره جنوبی، کاهش مدت اتکاء به انرژی های وارداتی خارجی بوده است.لطفا تا باز شدن کامل عکسها شکیبا باشید
اگر تصاویر برای شما قابل نمایش نیست بر روی لینک موجود در ابتدای ایمیل کلیک کنید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


منبع:persian-star.org

فرستنده:مشهدی

/ 0 نظر / 9 بازدید